Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego

Pobierz

Jednostki języka.. Warszawa 1998 (rozdz.. Z. Stieber, Zarys fonologii współczesnej polszczyzny kulturalnej, .Egzamin z gramatyki opisowej.. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Gramatyka współczesnego języka Polskiego.. Pojęcie pochodności synchronicznej (motywacji, fundacji).Gramatyka opisowa języka polskiego 2506-s1POL2Z-GOJP-K. Na cykl zajęć z fleksji współczesnego języka polskiego składa się wykład i konwersatorium.. Warsztaty pisania (ćw.). Podstawowe zasady pisowni polskiej.Gramatyka opisowa języka polskiego I 3003-12A1GO I.. Miejsce składni w systemie języka: fleksja a składnia, semantyka a składnia; problem jednostki składniowej: zdanie, wypowiedzenie, oznajmienie, zawiadomienie; grupa składniowa i składnik; zdanie a grupa; związki składniowe i ich typy.. Od 2008 roku do chwili obecnej Katedrą kieruje prof. UKSW dr hab. Ewa Dzięgiel.. Artykuły: 1.. Język artystyczny.. Rozpoczyna go blok zagadnień związanych z opisem zjawisk fonetycznych znamiennych dla współczesnej polszczyzny.Katedra Współczesnego Języka Polskiego Typ studiów.. Podstawowe pojęcia fonetyki: głoska, sylaba, spółgłoska, samogłoska.. Budowa narządów mowy i klasyfikacja artykulacyjna głosek.Gramatyka opisowa języka polskiego.. Warszawa 1979.. Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2001.Gramatyka opisowa języka polskiego 3003-P1A1GO..

Gramatyka współczesnego języka polskiego.

Tradycyjne poziomy analizy gramatycznej.. Zagadnienia do egzaminu z gramatyki opisowej języka polskiego.. Przedmiot badań fonetyki.. Kultura języka (ćw.). Kraków 1995.. Nauczenie studentów zasad opisu fleksyjnego polskich leksemów odmiennych.. Gramatyka wspolczesnego jezyka polskiego, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wrobel, .Gramatyka opisowa jezyka polskiego cz.1 I rok .. Historyczna i wspolczesna fonologia jezyka polskiego Tokarski J. Fleksja polska.Gramatyka opisowa.. na przykładzie fonemu i głoski, morfemu i morfu.. dr Beata Burska-Ratajczyk Punkty ECTS .. Przedmiot i działy fonetyki.. Gramatyka opisowa i jej przedmiot.. D. Ostaszewska, J. Sambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2002.. Typy morfemów.. B. Dunaj, Zasady poprawnej wymowy polskiej, "Język Polski" 2006/3, s. 161 - 172.. Program ćwiczeń obejmuje przegląd podstawowych problemów z zakresu fonetyki i fonologii oraz morfologii współczesnego języka polskiego.. Gramatyka współczesnego języka polskiego.. Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki, fonologii i słowotwórstwa współczesnej polszczyzny.Gramatyka współczesnego języka polskiego.. Jednostki języka.. Zagadnienia: 1.. 2 zmienione.. Działy sy­stematyki językowej.Gramatyka opisowa języka polskiego na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje..

Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego Rodzaj zajęć.

Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa 1999.. Konwersatorium 30h Specjalizacja.. Fonetyka i fonologia.. Fonetyka i fonologia, red. H. Wróbel, Kraków 1995.. Gwary i dialekty.. Pojęcie głoski, głoska a litera.. Fonetyka i fonologia.. Prowadzący.. Fonetyka i fonologia, red. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Kraków 1995.. 3 Forma zaliczeniaTeoria języka z metodologią badań nad językiem (w.). Morfologia, pod red. R, Grzegorczykowej, Warszawa 1984.. Pojęcie składni, predykacji, rodzaje wypowiedzenia w ujęciu szkolnym i akademickimGrzegorczykowa - Gramatyka współczesnego języka polskiego • Gramtyka opisowa języka polskiego • pliki użytkownika polon.uksw przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 017.jpg, 019.jpgGrzegorczykowa - Gramatyka współczesnego języka polskiego • Gramtyka opisowa języka polskiego • pliki użytkownika polon.uksw przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 017.jpg, 019.jpgOkładka miękka Rok wydania 2012 Język polski Przeznaczenie dla dorosłych, do liceum Zestaw sama książka Tytuł Gramatyka języka arabskiego Tom 1Katedra Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW działa od momentu jego powstania - w 1999 r. Jej pierwszym kierownikiem był prof. Jerzy Duma.. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.. )Gramatyka Współczesnego Języka Polskiego Cz 1 Morfologia - Renata Grzegorczykowa.pdf ..

Gramatyka opisowa języka polskiego.

Historia języka (ćw.). Gramatyka opisowa języka polskiego.. Współczesna polszczyzna.. Niniejsza publikacja stanowi propozy­ cję uzupełnienia materiałów podręcznikowych oraz opracowań naukowychGramatyka opisowa języka polskiego I Zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego 1 (GOJP 1) składają się z 60 godzin ćwiczeń oraz 60 godzin obowiązkowego wykładu.. Morfologia, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego i H. Wróbla.. Kod modułu zajęć/przedmiotu - .. K_W07 GOJP_02 Rozumie i prawidłowo używa terminologię w zakresie gramatyki współczesnego języka polskiego K_W02, .. Gramatyka współczesnego języka polskiego.. Słowotwórstwo) 6.. 2.Gramatyka opisowa języka polskiego I rok studiów, studia licencjackie, semestr I II CEL PRZEDMIOTU C1 zapoznanie z podstawami gramatyki języka polskiego C2 zapoznanie studenta z metodami analizy fonetycznej, morfologicznej (słowotwórczej, fleksyjnej) i składniowej C3 ukazanie związku gramatyki z podstawowymi problemami pracy edytora tekstuGramatyka opisowa języka polskiego (cz. 2 składnia).. Język wspólny.. Fonetyka i fonologia.. Jednostka systemu i jej realizacja tekstowa.. Gramatyka współczesnego języka polskiego.. Zagadnienia ogólne morfologii; II..

7.Gramatyka opisowa języka polskiego.

Celem kursu jest: 1.. Budowa i funkcje narządów mowy.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!2.. Warszawa 1998.. Morfologia, red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, wyd.. .Gramatyka opisowa języka polskiego jest jednym z ważnych kursowych przedmiotów wykładanych na studiach polonistycznych, któremu poświęca się sporo uwagi w procesie dydaktycznym.. J. Szpyra-Kozłowska, Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002.. Katedra skupia w sobie językoznawców o różnorodnych zainteresowaniach naukowych .Gramatyka opisowa języka polskiego 2506-s1POL1Z-GOJP Gramatyka opisowa języka polskiego jest czterosemestralnym kursem tego przedmiotu.. Jednostka systemu i jej realizacja tekstowa.. Rodzaje języka wspólnego.. Zakres grama­tyki współczesnej polszczyzny.. R. Grzegorczykowa, J. Puzynina, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego.. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Gramatyka współczesnego języka polskiego.. Budowa narządów mowy i klasyfikacja artykulacyjna głosek.Powiedzenia, Wyrazy, Wyrażenia, Gramatyka opisowa i rodzaje polszczyzny.. Pomoc w opanowaniu przez nich podstawowych pojęć i terminów oraz nowszych metod opisu deklinacji .Gramatyka opisowa języka polskiego I. Gramatyka współczesnego języka polskiego.. na przykładzie fonemu i głoski, morfemu i morfu.. Grzegorczykowa R., Puzynina J., Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego.. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, student musi zaliczyć ćwiczenia oraz wykład.Gramatyka opisowa języka polskiego (składnia) WH-FP-W-GOJP2.. Gramatyka opisowa języka polskiego.. Student powinien opanować umiejętność analizy fonetycznej, fonologicznej i morfologicznej tekstów (mówionych i pisanych).6.. Grama­tyka opisowa anormatywna.. Kraków 1995.. Opracowania podstawowe.. Wykład.. Ćwiczenia wraz z wykładem rozpoczynają trzysemestralny kurs gramatyki opisowej języka polskiego.. Język staro-cerkiewno-słowiański (ćw.). Ćwiczenia poświęcone są omówieniu następujących zagadnień: 1.. Dwujęzyczność twórców literatury polskiej (w.). Studia stacjonarne 3-letnie licencjackie Semestr studiów.. Fonetyka i fonologia, pod red. H. Wróbla.. Tereny gwarowe.. Zakład Współczesnego Języka Polskiego UŁ > Zakład > Egzamin z gramatyki opisowej.. L. Madelska, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków 2005.. Kryteria klasyfikacji głosek polskich.Gramatyka • Polski • pliki użytkownika DarkDream przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Grzegorczykowa R Laskowski R Wróbel H Gramatyka współczesnego języka polskiego.. Treści merytoryczne: 1.. Tradycyjne poziomy analizy gramatycznej.. Słowotwórstwo - fleksja.. Warsztaty sprawności językowej (ćw.. Gramatyka współczesnego języka polskiego.. 2010/2011 Nazwa przedmiotu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt